Eğitim Felsefemiz

 

Özel İzmit Koleji Anadolu Lisesinde eğitim-öğretim bir yılda üç sömestr olacak şekilde beş genel felsefe ışığında yapılandırılmıştır.

Bu felsefeler:

-Öz Kontrollü ve Duygusal Zekâsı Yüksek Birey Yetiştirmek,

-Mutlu Öğretmen Mutlu Öğrenci,

-Disiplinler Arası Öğretim,

-Eleştirel Düşünebilme ve

-Demokratik Kurallar, Mizaç ve Yetenek Temelli Beceri Atölyeleri şeklindedir.

Eğitim-öğretimde genel olarak “tam öğrenme yaklaşımı” ile “disiplinler arası öğretim ilkeleri”kullanılarak eğitim yapılması hedeflenmektedir.

11. ve 12. sınıflarda ağırlıklı üniversite hazırlık çalışmaları;

9. ve 10. sınıflarda ise beceri atölyeleri kapsamında, eleştirel düşünme ve problem çözme temelli olarak öğrencilerin sözel ve sayısal düşünme becerilerianaliz-sentez ve değerlendirme yapabilme gücünün geliştirilmesiyaratıcı ve duygusal zekâ farkındalığı ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca beceri atölyelerinde, eğitim programları ile öğrencilerin yaratıcılıkları ve ekip çalışmasına yatkınlıklarının gelişmesi hedeflenmekte olup eğitimcilerin ve okul yönetiminin belirlemiş olduğu örtük müfredat ile yurt sevgisini derinden hisseden, evrensel değerleri benimsemiş aydın gençler yetiştirmek amaçlı etik değerler eğitimi de verilmektedir.


Öz Kontrol ve Duygusal Zeka


Hayat başarısı yüksek olan bireylerin öz kontrolleri ve duygusal zekalarının da yüksek olduğu araştırmalarda geçmektedir. Buradan hareketle öğrencilerin kendi sorumluluk duygularını geliştirerek, kendi kendilerini kontrol etme davranışlarını geliştirmesi hedefi odağında; öğretmenlerin rehber olarak hareket ettiği, sorumluluk duygusunu geliştirecek projelerin yapıldığı ve genel hayat davranışlarına bu durumu yansıtmaları amaçlanmaktadır. Okulun genel kural ve ilkeleri bu anlayış doğrultusunda oluşturulmaktadır.Mutlu Öğretmen - Mutlu Öğrenci

 

Son zamanlardaki araştırmalar göstermektedir ki mutluluğun özünde kabul görme, mutsuzluğun özünde yargılanma bulunmaktadır. Bu araştırmalardan hareketle, öğretmenlerin ve öğrencilerin mutluluğunu önemseyen bir okul anlayışı amaçlanmaktadır.


Eleştirel Düşünebilme Eğilimi ve Demokratik Kurallar

 

Öğrencilerin eleştirel ve yansıtıcı düşünebilme becerilerini geliştirebilmek amaçlı ders içi ve ders dışı planlanan çeşitli öğretim tasarımlarının uygulandığı ve bu anlayışla eğitim ortamlarının kurulduğu bir okul yapısı amaçlanmaktadır. Öğrencilerin katılımıyla sınıf içi/sınıf dışı toplantılarla demokratik kararların alındığı disiplin anlayışıyla varlığını sürdürecek olan bir okul yönetimi amaçlanmaktadır.Mizaç ve Yetenek Temelli Beceri Atölyeleri

 

İnsan organizmasında öğrenmenin tam anlamıyla, kalıcı bir şekilde gerçekleşebilmesi için bilişsel yapının yanında duyguların ve psikomotor becerilerin de yadsınamayacak ölçüde büyük rolü olduğu aşikardır. Bu anlayış doğrultusunda; “2023 Eğitim Vizyonu” içeriğinde belirtilen, öğrencinin duyusal yapısına, mizacına ve yeteneklerine önem veren rehberlik yönlendirmesi ile sanat, spor, pozitif bilim/sosyal bilim atölyelerinin kurulduğu bir okul yapısı amaçlanmaktadır.Disiplinler Arası Öğretim

 

Öğrenme; insan organizmasında gerçekleşen birçok eylemden ve doğrudan hayatın kendisinden etkilenen bütüncül bir eylemdir. İnsan; sadece tek yönlü maddi-psikosomatik bir canlı değildir. Olağanüstü özelliklerle donatılmış olan bu canlının manevi/psikospiritüel tarafı hiç bir zaman yok sayılmamalıdır. Bedensel (somatik) ve ruhsal (spritüel)canlılığıyla insan bir bütündür (psikospiritüel). Bu sebeple; derslerin diğer derslerle ilişkili şekilde anlatılması, bilginin hayattan ve diğer disiplinlerden kopuk olmadığının mesajı verilerek öğrenmeye karşı tutumun geliştirilmesi ve duygularıyla birlikte bir bütün halinde işleyen yapısının olduğu görüşlerinden hareketle disiplinler arası anlayışla eğitimin yapıldığı bir okul yapısı amaçlanmaktadır.