İZMİT KOLEJİ ANADOLU LİSESİ

Mutlu Öğretmen Mutlu Öğrenci

 

Öğretmenlerine bağımlı olarak öğrenen değil, kendi planlamasını yapabilen, kendine uygun strateji ve stilleri belirleyebilen bağımsız öğrenen bireyler oluşturmaya yönelik yollar ortaya konması yararlı olacaktır. Öğretim süreci boyunca yapılan değişiklikler ile beraber, her öğrencinin kendi özelliklerine uygun, kendi kapasitesi oranında, kendi beceri ve yetenekleri doğrultusunda öğretim sürecinden en verimli şekilde yararlanmasını amaçlayan yaklaşımlardan biri de farklılaştırılmış öğretimdir.

Eğitim sürecinde, önemli olan tüm öğrencilerin aynı yaşantılara ve tecrübelere sahip olması değil, önemli olan öğrencilerin potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak için eşit fırsatlara sahip olmasıdır anlayışı ile İzmit Koleji Anadolu Lisesi’nde farklılaştırılmış öğretim modeli uygulanmaktadır.

Bu doğrultuda öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak; ön öğrenme, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, kendi içlerinde benzer özellikler gösteren gruplar içerisinde eğitim öğretim gerçekleştirilmektedir. İlgili eğitim faaliyetlerini sonucunda

Her öğrencinin kendi yeterliliğinde ve hızında ilerlemesi,

Bireysel ve grup beklenti dengesi ile sürekli ve çeşitli değerlendirme,

Öğretilen konunun önemli kavramları üzerine odaklanması,

Sınıftaki farklılıklara saygı ve esneklik

Amaçlarına ulaşılması hedeflenmektedir.